Nagrody

Pierwszą i drugą nagrodę stanowią kody o wartości 50 zł każdy!

Pierwszą nagrodę wykorzystasz w sklepach Biedronka, a drugą nagrodę na stronie internetowej Allegro lub w Aplikacji Allegro.

Regulamin korzystania z kodów dostępny na
https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf
Co zrobić, aby wygrać
nagrody?
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
masz na to czas do 31.10.2018 r.
ZPŁAĆ KARTĄ MASTERCARD W APLIKACJI APPLE PAY
ALBO GOOGLE PAY:
3 transakcje w ciągu 14 dni kalendarzowych od dodania karty
do aplikacji oraz przynajmniej 8 transakcji w kolejnym miesiącu
kalendarzowym
KIEDY OTRZYMASZ NAGRODY?
Sprawdź wszystkie warunki promocji oraz terminy otrzymania nagród w Regulaminie „Kupuj mobilnie”.

1Rejestracji w Promocji “Kupuj mobilnie” można dokonać od dnia 23 sierpnia 2018 roku do osiągnięcia 3000 rejestracji w promocji jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2018 roku.

Uczestnikiem Promocji „Kupuj mobilnie” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest posiadaczem lub użytkownikiem wydanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. karty MasterCard, a także nie była uczestnikiem konkursu „Wygraj z Android Pay” oraz promocji „Kupuj z Apple Pay”, których organizatorem była Ad Astra Sp. z o. o. a także przed dniem 23 sierpnia 2018 roku nie była zarejestrowana w Aplikacji Apple Pay, ani w Aplikacji Google Pay zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Aplikacji Apple Pay lub Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Aplikacji Google Pay oraz nie dodała przed tą datą Karty do Aplikacji Apple Pay, ani Aplikacji Google Pay;

Aplikacja Apple PayTM oraz Google Pay to system płatności mobilnych
Aplikacje pozwalają użytkownikom dokonywać płatności za pomocą urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android. Transakcji można dokonać zbliżeniowo w każdym punkcie, w którym możliwe są płatności zbliżeniowe.Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji:
POBIERZ APLIKACJĘ
ze sklepu App Store lub Google Play i utwórz swój profil
DODAJ KARTĘ PŁATNICZĄ1
Banku BGŻ BNP Paribas do aplikacji – np. robiąc jej zdjęcie i podając wymagane dane
POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ
używając kodu weryfikacyjnego wysłanego na Twój numer telefonu
RÓB ZAKUPY PRZY UŻYCIU APLIKACJI
Apple Pay: Wybudź telefon, potwierdź tożsamość za pomocą odcisku palca lub rysów twarzy i zbliż go do terminala

Google Pay: Wybudź telefon i zbliż go do terminala, a przy transakcjach powyżej 50 zł wpisz PIN do karty


1Regulamin dodania karty do aplikacji Apple Pay oraz Regulamin dodania karty do aplikacji Google Pay

Zobacz jakie to proste:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Kupuj mobilnie”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail użyty podczas rejestracji w Promocji. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Co należy zrobić, aby korzystać z aplikacji Apple Pay?

a) posiadać Urządzenie Mobilne z dostępem do internetu, z system operacyjnym iOS, wyposażone w Antenę zbliżeniową NFC:. w przypadku telefonu komórkowego model iPhone 6/6+ oraz wyższy włączając iPhone SE, komputera -MacBook Pro z TouchID, zegarka Apple Watch lub tablet iPad z Touch ID, przy czym korzystanie z Aplikacji za pomocą Apple Watch jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania również telefonu komórkowego; aktualna lista kompatybilnych urządzeń przenośnych znajduje się na: https:// support.apple.com/en-ie/HT208531;

b) posiadać Aplikację Apple Pay na Urządzeniu Mobilnym,

c) posiadać Apple ID oraz zarejestrowany w Banku numeru telefonu komórkowego,

d) ustawić blokadę ekranu Urządzenia Mobilnego za pomocą Metody Autentykacji (funkcjonalności potwierdzania tożsamości użytkownika Karty z wykorzystaniem odcisku jego palca lub rysów twarzy)

e) zapoznać się i zaakceptować zasady ochrony prywatności Apple Pay oraz umowę licencyjną na oprogramowanie Apple IOS

f) zapoznać się i zaakceptować Regulamin korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay

g) dodać kartę Banku BGŻ BNP Paribas do Aplikacji Apple Pay

Co należy zrobić, aby korzystać z aplikacji Google Pay?

a) posiadać konto Google oraz zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego,

b) posiadać telefon / tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, systemem operacyjnym Android w wersji 5.0 lub nowszej oraz technologią NFC,

c) pobrać aplikację Google Pay ze sklepu Google Play oraz zainstalować ją na urządzeniu mobilnym,

d) ustawić blokadę ekranu telefonu / tabletu lub innego urządzenia mobilnego za pomocą wybranej metody dostępnej na tym urządzeniu,

e) ustawić w menu płatności NFC „Dotknij i zapłać” Google Pay,

f) być posiadaczem karty MasterCard wydanej po 12 września 2016 r., przez Bank BGŻ BNP Paribas,

g) zapoznać się i zaakceptować regulamin aplikacji Google Pay, zgody formalne oraz warunki korzystania z usługi przedstawione podczas dodawania karty do Google Pay.

Czy w celu korzystania z Aplikacji Apple Pay lub Google Pay muszę mieć dostęp do transmisji danych internetowych?

Dostęp do transmisji danych lub sieci wi-fi będzie konieczny w trakcie dodania karty do urządzenia mobilnego. Należy pamiętać, że podczas transmisji danych wysyłane są powiadomienia o wykonanych transakcjach. W przypadku transakcji płatniczej połączenie internetowe nie będzie potrzebne, aby korzystać z Aplikacji Apple Pay lub Google Pay. Po ponownym uruchomieniu urządzenia może być konieczne połączenie z Internetem.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora promocji „Kupuj mobilnie”: kontakt@kupujmobilnie.pl lub na adres Organizatora: Ad Astra Sp. z o. o. używająca nazwy handlowej Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. 01-211 Warszawa.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Kupuj mobilnie” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Logo
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Apple Pay to aplikacja o nazwie Wallet świadczona przez Apple Distribution International, z siedzibą w Irlandii Holly Hill Industrial Estate Cork, dla wydawanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. kart MasterCard zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay dostępnym jest w oddziałach Banku oraz na stronie Banku pod adresem https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/apple-pay , dla wskazanych w tym regulaminie urządzeń mobilnych z oprogramowaniem iOS.
Google Pay to aplikacja świadczona przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, dla wydawanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. kart MasterCard zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Google Pay dostępnym jest w oddziałach Banku oraz na stronie Banku pod adresem https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/google-pay , dla wskazanych w tym regulaminie urządzeń mobilnych z oprogramowaniem Android.

Organizatorem promocji „Kupuj mobilnie” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kupujmobilnie.pl.
Informacje o promocji „Kupuj z mobilnie”, w tym jej Regulamin, dostępne są na stronie www.kupujmobilnie.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. W ramach promocji można otrzymać Nagrody o łącznej wartości 100 zł (2 kody o wartości 50 zł każdy). Pierwsza Nagroda do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Biedronka oraz druga Nagroda do wykorzystania w na stronie internetowej Allegro lub w Aplikacji Allegro w ramach Promocji „Kupuj z mobilnie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kupujmobilnie.pl oraz złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji w okresie od dnia 23.08.2018 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji w Promocji jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2018 r.,
(ii) zarejestrowania się w Aplikacji Apple Pay zgodnie z Regulaminem korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay oraz Dodanie Karty do Aplikacji Apple Pay albo zarejestrowania się w Aplikacji Google Pay zgodnie z Regulaminem korzystania Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Google Pay oraz Dodanie Karty do Aplikacji Google Pay w okresie od dnia 23.08.2018 roku do dnia 31.10.2018 r.,
(iii) wykonania 3 Transakcji Apple Pay albo Google Pay Tokenem (wirtualnym odpowiednikiem pierwszej Karty zarejestrowanej w Aplikacji w ramach Dodania Karty do Aplikacji) w okresie 14 dni od momentu Dodania Karty do Aplikacji Apple Pay albo Google Pay oraz kolejnych 8 Transakcji Apple Pay albo Google Pay tym Tokenem w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik Dodał Kartę do Aplikacji,
(iv) Uczestnik będzie Użytkownikiem Karty oraz stroną umowy dotyczącej korzystania z Kart Banku w ramach Apple Pay albo Google Pay zawartej na podstawie Regulaminu korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay albo Google Pay na dzień wydania Nagrody.
W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, którym Bank BGŻ BNP Paribas S.A wydał kartę debetową lub kartę kredytową w ramach organizacji płatniczej MasterCard, będące jej Posiadaczem lub Użytkownikiem w rozumieniu umowy o Kartę zawartej przez Bank z konsumentem.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97.538.318 zł w całości wpłacony).
Informacje o usłudze Aplikacji Apple Pay dla kart wydanych przez Bank, w tym Regulamin korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Apple Pay, dostępne są na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/apple-pay, informacje o usłudze Aplikacji Google Pay dla kart wydanych przez Bank, w tym Regulamin korzystania z Kart Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach Google Pay, dostępne są na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/platnosci/google-pay, a także pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).